2016. okt 21.

HÍREK

írta: Zemplén
HÍREK

SÁROSPATAK

- DÍJAZOTTAK - Az államalapítás, Szent István király ünnepének napján, augusztus 20-án a Rákóczi Vár udvarán tartott ünnepi megemlékezést Sárospatak önkormányzata. Aros János polgármester köszöntője és Csatlósné Komáromi Katalin megemlékező és méltató beszéde, a 8kor színház műsora és az új kenyér megáldása után a városi önkormányzat által adományozott díjak átadására került sor.

Pro Urbe Emlékérmet vehetett át Szaniszló Sándor, a Kossuth MGTSZ, később Rt. egykori elnöke, valamint a Zempléni Fesztivált szervező Interkultur Hungária Kft.

A Közszolgálatért Díjat Dr.Serfőző János érdemelte ki, aki 34 éve dolgozik háziorvosként a városban. A Művelődés Háza munkatársai által alapított Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány a Pécsvárady Botond Közéleti díjat kapta meg.

Tímáriné Király Sarolta a Sárospataki Református Kollégium tagintézmény vezetője és Gombár Sándorné 40 éve a pályán lévő, általános iskolai pedagógus a Comenius Emlékérmet vehette át. Szabó Károly díjat kapott Velmovszki József a Sárospataki Kyokushin Karate Sportegyesület alapítója.

Szabó Dánielt a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnokát a Szent Erzsébet díjjal tüntették ki.

A helyi vállalkozások tevékenységét Elismerő Oklevelet vehetett át a Geo-Milk Kft., a Pataqua Kft. és a városban 37 éve működő Vojth Optika Kft.

Az ünnep alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa Oláhné Fojdl Adrienn.

- JÓCSKÁN a zsebükbe kell nyúlniuk mostantól azoknak a kitelepülő árusoknak, akik közterülethasználati-engedélyt kapnak Sárospatak önkormányzatától és egy-egy nagyobb köztéri eseményen kínálják majd portékáikat. Az önkormányzat ugyanis egyebek mellett úgy módosította kapcsolódó rendeletét, hogy „helyi kiemelt rendezvény esetén a fizetendő közterület-használati díjat az egyébként irányadó díjszabás tízszeresében kell megállapítani, azzal, hogy az igénybe vett terület használatáért fizetendő díj nettó húszezer forintnál alacsonyabb nem lehet.”

- VIS maior támogatásra nyújtot be pályázatot Sárospatak önkormányzata az államhoz a Comenius utcai útbeszakadás helyreállítására. A Comenius  utca útburkolata a Bartók Béla utca – Eötvös utca közötti szakaszon még május 23-án omlott be, méteres gödröt hagyva maga után. Az ok vélhetően vízalámosás volt. Az önkormányzat 11,6 millióból erősítené meg az útszakaszt és előzné meg a későbbi hasonló eseményt. Ehhez 70%-os állami támogatásra, 8,1 millió forintra pályázik saját erő biztosítása mellett.

- Az idei nevelési évben várhatóan túllépi a maximális 25 fős csoportlétszámot a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde, ezért csoportlétszám emelést kért az intézmény a városi önkormányzattól. Az óvoda 11 csoportjában összesen 252 gyermek kezdte el a nevelési évet, de a későbbi beíratások miatt ez a létszám 264-re nő és így szükségessé válik a maximális csoportlétszám 27 főre emelése. Így az összes engedélyezett gyereklétszám 297 fő lesz. Bölcsődései ellátásban immár 3 csoportban 36 gyermek részesül. Az itt is megnövekedett gyermeklétszám miatt az intézmény plusz két, kisgyermek-nevelő dolgozó felvételére is engedélyt kért.

- ÖT évre, évi 5 ezer forint plusz ÁFA bérleti díj ellenében adja bérbe az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Sárospataki Tankerülete részére a városi önkormányzat. Az önkormányzat tulajdonában lévő Béla király tér 16. sz. alatti irodahelyiség (a Műszaki Iroda városüzemeltetési csoportjának korábbi irodája) alsó része több helyiségből áll és összesen 110 négyzetméteres. A KLIK szervezete átszervezés alatt áll, melynek következtében a Cigándi, a Gönci és a Sátoraljaújhelyi Tankerületek 2017. január 1-től beolvadnak a Sárospataki Tankerületi Központba. Az átszervezés során jelentősen megnő a Sárospataki Tankerületi Központ kormánytisztviselői állományi létszáma, ezért válik szükségessé az iroda bérbevétele.

 - ÚJRA kéri az államtól a Domján-ház tulajdonjogának ingyenes átadását Sárospatak önkormányzata. A Kazinczy utca 23.szám alatti ingatlant 2012-ben már kérte a város az államtól. Akkor az évek óta üresen álló ingatlan tulajdonjogát közművelődési önkormányzati feladatellátás céljából, Domján József, Kossuth-díjas festőművész műalkotásait bemutató, állandó emlékkiállítás létrehozására kívánták volna hasznosítani. A Kormány azonban „vagyonpolitikai szempontból” nem tartotta támogathatónak az ingyenes önkormányzati tulajdonba adást, így az önkormányzat kérelmét elutasította. A város mostani kérelme alapján azonban már nem múzeum, hanem a Család- és Gyermekjóléti Központ kapna helyet az ingatlanban, ami jelenleg a Gondozási Központ intézményén belül működik, és új helyén a működéshez és a kliensek fogadásához, ellátásához megfelelőbb körülményeket tudnának teremteni.

- EGYEDÜLI licitelőként az Egri Főegyházmegye nyerte el a sárospataki Szent Erzsébet utca 16.szám alatti, volt óvoda ingatlanának megvásárlási jogát az augusztus 11-én megtartott árverésen. Korábban az Egri Főegyházmegye fordult épp vételi szándékkal az önkormányzathoz nettó 85 millió forintos vételárat is megjelölve. Az augusztusi kikiáltási ár nettó 85 millió forint volt, melyet a főegyházmegye Érseki Vagyonkezelő Központjának képviselője tartott is, így őket illeti a szerződéskötés és a vásárlás joga. Az Egri Főegyházmegye tervei szerint az épület egy jelentős, a városképbe illő felújítást követően, a város turisztikai és kulturális életének részévé válhatna, mint zarándokszállás, valamint különböző kulturális, művészeti rendezvények, kiállítások is helyet kapnának benne.

- MINTEGY 300millió forintos Európai Uniós pályázati támogatásból újítaná meg az egykori „MDF-piac” területét Sárospatak önkormányzata. A vasút melletti, jelenleg elég siralmas állapotban lévő úgynevezett „barnamezős” területen újra piac és szabadidős park létesülne.

- MAGYAR TERMÉK Nagydíjat nyert el a sárospataki Borsa Hungary Gyümölcsédesség Kft. Borsa modern gyümölcsdesszert termékcsaládja.  A tanúsító védjegy használatát olyan magyar termékek nyerhetik el többfordulós pályázat keretében, amelyek magas minőségi színvonalat képviselnek, exportképesek és további fejlesztésre képesek.

- RENDHÁZAT kaptak a Szent Erzsébet Nővérek a sárospataki római katolikus bazilika mellett. A Boldog Mária Lujza nevet viselő épületben élő kedves nővérek 2011-től látják el szolgálatukat a városban.

- SZOBROT avattak a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanévnyitóján az intézmény „egyik öreg diákjának”. A belső udvaron elhelyezett alkotás azonban egy konkrét személyt ábrázol, méghozzá az erdőhorváti születésű, egykori refis diákot, Dr.Sándor Józsefet. Ő az  a nagylelkű patrónus, aki az elmúlt két év alatt 400 millió forinttal támogatta az iskola különböző célú fejlesztéseit.

- SZÁZEZREDIK látogatóját köszöntötte augusztus 20-án a sárospataki Rákóczi Múzeum az időszaki és állandó kiállítások látogatószámainak összesítése alapján. Az ajándékokkal meglepett látogatók Székelyföldről érkeztek. A Rákóczi Múzeumnak ennek alapján esélye van arra, hogy idén is eléri a tavalyi 130 ezres látogatószámot.

- JUBILEUMI közgyűlést tart szeptember 23-án az idén 10 éves Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. A civil szervezet a kerek évforduló kapcsán jubileumi vacsorát és „Sárospatak szeretlek” címmel várostörténeti vetélkedőt is rendez az oktatási intézmények diákjai számára.

Szólj hozzá